Generálna dodávka stavieb, projektový manažment, development, projekčná činnosť

20

rokov skúseností
450

úspešných projektov
5

európskych krajín
300 mil. €

preinvestovaných financií
Mapa referencií
Referencie
Stavba:
Polyfunkčný komplex MUCHOVO NÁMESTIE 
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Polyfunkčný projekt Piešťany
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Novostavba v lokalite Vrchlabí
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Novinka
Prebiehajúca
Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov nemocnice na Homolke Praha – Zateplenie objektov
Činnosť:
Generálny dodávateľ
Ukončená
 

Profil firmy
1997
Základy činnosti firmy Ing. Milín Kaňuščák - KAMI PROFIT siahajú do roku 1997, kedy firma začala riadiť menšie regionálne stavby. Postupne však prechádzala portfóliom rôznych stavieb mestského aj regionálneho významu.
Vo svojom portfóliu máme stavby občianskej vybavenosti, ako je podnikateľské inkubátorové centrum v Prešove, sieť obchodných centier pre spoločnosť Ahold Retail Slovakia k.s., ktorá na Slovensku expandovala pod obchodným názvom Hypernova.
2005
Od roku 2005 firma prešla pod spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. a rozšírila pole svojej pôsobnosti aj o výstavbu významných priemyselných parkov na Slovensku, zábavno-obchodných moderných centier EURO MAX.
2006
V roku 2006 začala s manažmentom investičnej prípravy pre rezidenčný projekt III Veže na Bajkalskej ulici v Bratislave so 633 bytmi a 3600 m2 obchodných priestorov. Projekt bol pod vedením spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o. skolaudovaný (2009) a uvedený do prevádzky.
Uvedený projekt patrí k najúspešnejším rezidenčným projektom na Slovensku. Spoločnosť zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému spotrebiteľovi. Staviame na kvalitných odborne fundovaných profesionáloch, ktorí majú na ponúkané činnosti absolvované skúšky odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe so špecializáciou pre investorskú, projektovú a realizačnú činnosť
2009
Od roku 2009 KAMI PROFIT, s.r.o. riadi výstavbu a prestavbu obchodných centier Billa s.r.o. po celom Slovensku. Spoločnosť vykonávala stavebný dozor pri prestavbe a rozšírení  supermarketu Billa v OC EUROVEA v Bratislave, prestavbu obchodných priestorov Billa v OC KORZO v Bratislave.
2011 - 2012
Na prelome rokov 2011 a 2012 spoločnosť ukončila Mestský priemyselný a technologický park v Trnave. V júni 2012 KAMI PROFIT, s.r.o. začala s výstavbou Rekonštrukcie bývalých kasární - KulturPark Košice. , ktorú odovzdala úspešne investorovi KULTURPARK KOŠICE.
Stavba získala ocenenie CE.ZA.AR 2014 za exteriér a Občianske a priemyselné budovy.
2013
V roku 2013 sme realizovali ako generálny dodávateľ akciu Rekonštrukcia budovy Kožatex pre Wustenrot v objeme 1,5 mil. EUR.
2014
V decembri 2014 sme úspešne dokončili generálnu dodávku bytového komplexu Dubnička v Bánovciach nad Bebravou. Od marca 2014 vykonávame projektový manažment pre Tunel Ovčiarsko a pre výstavbu D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala. Naďalej pokračujeme vo výkone činnosti stavebný dozor pre Billa.
2015
V roku 2015 sme ako víťaz verejného obstarávania na výber generálneho dodávateľa stavby realizovali rekonštrukciu a obnovu Základnej školy G. Szabóa v Dunajskej Strede a rekonštrukciu objektu Základnej školy Karola Rapoša v Brezne.
Taktiež sme sa podieľali na rekonštrukciách čerpacích staníc Slovnaft a Shell v rámci celého Slovenska.
2015 - 2016
Na prelome rokov 2015/2016 spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie v Českej republike a aj v Rakúsku. Počas roka 2016 sme vykonávali činnosť stavebného dozoru pre spoločnosť Billa, napr. pri výstavbe v Bernolákove alebo Starej Turej.
Medzi najnovšie projekty spoločnosti patrí výstavba čerpacej stanice Slovnaft na Prístavnej ulici v Bratislave s unikátnym dizajnom, obchodného centra Retail Park Mlynárce v Nitre a zároveň je generálnym dodávateľom hrubej stavby nového bytového domu na Donaufelder Straβe vo Viedni.
2017 - 2018
V roku 2017 sme úspešne zrealizovali výstavbu čerpacej stanice Slovnaft na Prístavnej ulici v Bratislave s unikátnym dizajnom. Táto stavba bola zaradená do súťaže stavba roka 2017.  
Počas rokov 2017/2018 vykonávali činnosť generálneho dodávateľa na stavbách Obchodné centrum Tulip, Martin; OC Atrium Dubeň Žilina a zároveň v roku 2018 rozšírili svoje pôsobenie v Chorvátsku. Taktiež sa podieľali na rekonštrukciách čerpacích staníc Slovnaft v rámci celého Slovenska a čerpacích staníc MOL na území Českej republiky.
2019
Začiatkom roka 2019 úspešne zahájili výstavbu Bytového domu BC, D Rudiny II v Žiline, kde pôsobia ako generálny dodávateľ stavby, ktorý má byť ukončený v jeseni 2020. Medzi významné projekty taktiež patria: D4R7 – Preložka horúcovodu BA – Prievozská, Projekt D4 R7 inštalácia odvodnenia R7 + D4 East.
2019
Koncom roka 2019 úspešne rozšírili svoje pôsobenie vo Francúzsku, konkrétne ide o projekt Rekonštrukcia rodinnej vily – Théoule, Francúzsko.
2020
Rok 2020 bol pre našu spoločnosť veľmi úspešný - začali sme s výstavbou 3 bytových domov a to v Prešove - Bytový dom Sabinovská , v Poprade - Bytový dom Barbora. Výstavba ide podľa plánu a tak sme koncom roku 2020  zahájili výstavbu  v Poprade - II. etapa - Bytový dom Merťuky.  
Okrem výstavby bytových domov, ďalej pokračujeme v činnosti rekonštrukcie a výstavby čerpacích staníc na Slovensku ale aj v Českej republike.  V tento rok napríklad - Rekonštrukcia OMV Prešov, Rekonštrukcia čerpacej stanice v Šamoríne, Mol Praha Bohdalecká - Myčka. V roku 2020 sme ako generálny dodávateľ začali s výstavbou výrobnej haly  - sklenárstvo Sklofix v Bratislave vo Vajnoroch. 
2021
Na Bajkalskej ulici v Poprade sme v apríli 2021 odštartovali výstavbu Viacpodlažného parkoviska, ktoré sme úspešne dokončili v novembri 2021 a odovzdali investorovi – Mesto Poprad. V susednom Česku ďalej vykonávame činnosť generálneho dodávateľa konkrétne na projekte rozšírenie investičného skladu Fakultnej nemocnici v Ostrave. 
2022
V rokoch 2021 a 2022 sme  úspešne ukončili  dva vlastné developerské projekty ako  bytové domy Barbora aMerťuky v Poprade a bytový dom Sabinovská v Prešove. Cez 170 spokojných klientov už býva vo svojich nových domoch. Takisto finišujeme v tomto roku aj s vlastným projektom v Chorvátsku na ostrove Ugljan. Stavba pozostáva z dvoch apartmánových domov kde sa nachádza spolu 12 luxusných apartmánov.      
KAMI PROFIT, s.r.o. v tomto roku  úspešne odovzdala v Bratislave modernú zrekonštruovanú školu Plicková, cieľom rekonštrukcie základnej školy bolo obnoviť areál a existujúce budovy na pôvodný účel vzdelávania žiakov na prvom a druhom stupni.  Okrem menších projektov ktoré realizujeme v Českej republike,  realizujeme špičkové vybavenie pre vedcov a študentov - Pavilón ACCORD Univerzity Komenského. Medzi týmito vymenovanými projektami nemôže chýbať ani ukončená realizácia novostavby administratívnej budovy - Fronius. 
2023
V roku 2023 sme úspešne zrealizovali  výstavbu Materskej školy v Stupave na Zvončekovej ulici a Materskej školy Tramín na Kadnárovej ulici v Bratislave. Ďalšiu materskú školu sme rozšírili dostavbou 2-podlažného pavilónu a taktiež prístavbou jedálne. Z Dlhodobo nevyužívanej plochy sme vyhotovili nový Park na Strelkovej ulici v Rači. Pre investorov sme dokončili Bytový Dom s Materskou Školou Kysucke Nové Mesto, kde zástavbu tvoria tri objekty. V roku 2023 sme v Bratislave začali s výstavbou projektu Polyfunkčného Komplexu na Muchovom Námestí, kde pre Hlavné mesto Bratislava postavíme celkovo 103 bytových jednotiek, ktoré budú slúžiť pre nájomné bývanie. V susednom Česku sme okrem menších projektov úspešne zrekonštruovali Obecný dom v Řece, kde prebehla realizácia novej strešnej nadstavby a strechy. Okrem toho sme zrealizovali výstavbu Základnej školy v Repišti. Výzvou, ktorá pre nás predstavovala veľkú príležitosť, bol projekt Nemocnice na Homolce v Prahe, kde sme znížili energetickú náročnosť jednej z najväčších nemocníc.
Naše služby

Generálne dodávky stavieb

Služba zastrešuje komplexný súbor úkonov potrebných pri výstavbe pozemných stavieb, ako sú bytové domy, administratívne, obchodné, vzdelávacie objekty a čerpacie stanice s dôrazom na odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť.

Zabezpečíme pre vás komplexný súbor činností potrebných pri realizácií stavieb, zameriavame sa na bytové domy, administratívne, obchodné, vzdelávacie objekty a čerpacie stanice s dôrazom na odbornosť, kvalitu, kompetentnosť a spoľahlivosť.

Projektový management a kontroling

Reprezentuje proces projektového systému riadenia a kontroly, zodpovedajúci požiadavkám investorov, ako sú zastupovanie na rokovaniach, vypracovanie auditu a SWOT analýzy, cenové kalkulácie a tendrový proces.

Postaráme sa o kompletný proces projektového systému riadenia a kontroly stavieb podľa požiadavky investora. Vykonávame riadenie celého projektu z hľadiska času, kvality a nákladov.

Projekčná činnosť a Inžiniering

Poskytovanie poradenstva pri výbere pozemku, vybavenie povoľovacích rozhodnutí dotknutých orgánov, vybavenie kolaudačných povolení, projekčná činnosť od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti, až po vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, spracovanie vizualizácií.

Stojíme pri vás počas všetkých potrebných krokov a aktivít, súvisiacich s realizáciou projektu. Projekty vypracujeme vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie, zabezpečíme všetky potrebné povolenia k realizácii projektu.

Technický a stavebný dozor investora

Predstavuje komplexný servis poskytovaný investorom počas prípravnej fázy projektu, výstavby a počas odstraňovania závad, sleduje spôsob a postup uskutočňovania výstavby projektu.

Vykonáme kontrolu kvality prác a dodávok, dodržiavanie časového harmonogramu výstavby, organizovanie a riadenie kontrolných dní, finančné riadenie stavby, vedenie stavebného denníka, technické poradenstvo, spracovávanie reportov o priebehu výstavby a vyhotovenie celkovej fotodokumentácie stavby.

Spracovanie podnikateľských a finančných plánov

Predstavuje pomoc, poradenstvo alebo podrobné vypracovanie podnikateľských a finančných plánov pre bankové aj nebankové finančné inštitúcie, štátne a európske fondy, grantové programy a ostatných investorov.

Podáme pomocnú ruku alebo podrobne za vás vypracujeme podnikateľské a finančné plány pre bankové aj nebankové finančné inštitúcie, štátne a európske fondy, grantové programy a ostatných investorov.

Bankový monitoring

Zahŕňa komplexné služby poskytované v priebehu projektu, súvisiace s finančnou a technicko-stavebnou kontrolou, vrátane bankového dohľadu pre projekty financované prostredníctvom úverov z bánk a leasingových spoločností.

Počas trvania projektov, poskytujeme komplexné služby súvisiace s finančnou a technicko-stavebnou kontrolou, vrátane bankového dohľadu pre projekty financované prostredníctvom úverov z bánk a leasingových spoločností.

Najnovšie články
21. 06. 2024
Dňa 20. júna sa uskutočnila štátna konferencia a ukončenie pôsobivej rekonštrukcie Nemocnice na Homolke v Prahe. Tento architektonický projekt, založený na energetickej efektívnosti budovy, zabezpečuje…
17. 06. 2024
Vybojovali sme si miesto v TOP 10 najväčších stavebných firiem v oblasti zemných prác podľa obratu za rok 2023! Najnovšie úspechy našej stavebnej spoločnosti! 🏆…
13. 06. 2024
Vo Vrchlabí sa začala výstavba nového pavilónu v areáli Domova seniorov. Tento moderný pavilón sa bude nachádzať v tesnej blízkosti existujúcej budovy a vytvorí tak…
KAMI PROFIT s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

E-mail: info(@)kami-profit.sk
+421 2 208 66 007

Fakturačné údaje:
IČO: 35943301
IČDPH: SK2022023872

Kontaktný formulár


    * – povinné údaje

    Súhlasím so spracúvaním osobných údajov.
    Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (vo formáte .pdf, 22 kB)